PROPOZICE ZÁVODU CHLEBOVICKÝ KRPÁL 2017

 

 

Ročník: číslo pět (a bohužel poslední)

 

Pořadatel: Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek

 

Ředitel závodu: Mgr. David Belej

 

Kdy: v neděli dne 11.6.2017 v odpoledních hodinách, start první kategorie (děti 7-10 let) v 13:00 hodin, doprovodný běh dětí ve věku 1-6 let start ve 12:00 hodin (v případě špatného počasí bude závod přeložen na jiný den viz. Pravidla!!!!),

 

Kde: Chlebovice, Frýdek-Místek (GPS 49°39'27.642"N, 18°16'41.413"E)

 

Kategorie: závod má kapacitu 200 lidí a proběhne ve 4 kategoriích:

-DĚTI (kluci x holky – ve věkových kategoriích od 7 do 10 let, od 11-14 let a od 15-18 let) kapacita cca 60 sportovců

-SLOŽKY IZS-PČR, HZSČR, ZZS, MP, VSČR, CSČR, SDH, HS, atd.. (ženy x muži) kapacita cca 30 sportovců

-OBYVATELÉ CHLEBOVIC (ženy x muži) kapacita cca 30 sportovců

-VEŘEJNOST (ženy x muži) kapacita cca 80 sportovců

 

DOPROVODNÝ ZÁVOD PRO TY NEJMENŠÍ (děti ve věku 1-6 let)-bude na fotbalovém hřišti vedle prezentace nikoliv na louce na sjezdovce krpálu !!! Pro všechny ty nejmenší budou připraveny ihned v cíli drobné ceny. Děti v tomto doprovodném závodě startovné neplatí, avšak registrovat se při prezentaci musí a to do 11:50 hodin). Poběží se vzdálenost cca 100 merů (děti 1až 3 roky),  na vzdálenost 200 metrů (děti 4-6 roků). Kapacitně není doprovodný závod omezen.

 

Jak a kolik: jedná se o běh do vrchu

 

Hlavní závod:

od fotbalového hřiště po asfaltové cestě mírným stoupáním pořád rovně (vede zde turistická žlutá), po pravé straně se míjí dům včelařů a pokračujete stále rovně, asi po 800 metrech se odbočí doprava a začíná přírodní terén (toto místo bude označeno), po cca 80 metrech se stezka stáčí prudce do leva, po pravé ruce je zarostlý lom, běží se rovinka, která po chvílí ústí na louce, dále se běží skrz celou louku a na konci louky po vyšlapané stezce se odbočuje na sjezdovku (u kategorie děti 16-18 let, o  je cíl v 1/3 sjezdovky... v této věkové skupině mají děti možnost si zvolit klasickou trať hlavního závodu, ale v kategorii pouze VEŘEJNOST), kde na konci sjezdovky se vybíhá rozhledna Panorama s cílem v osmém patře. Celá trať je řádně značena šipkami a nápisy CHK na silnici či na tabulích + fáborky)

 

Parametry:

celková délka cca 1500 metrů, celkové převýšení cca 200 metrů

                  …..v mapě vyznačeno modrou barvou

 

Rozhledna: samotná rozhledna Panorama měří 22 metrů (ochoz-cíl ve výši 18 metrů)-celkem 93 schodů

 

u kategorie děti 15-18 let….. celková délka cca 1100 metrů, celkové převýšení cca 100 metrů

                  …..v mapě vyznačeno červenou barvou

 

Dětské závody:

pro kategorii 7-10 let se běží z poloviny louky po rovince, kde na konci louky se odbočuje na sjezdovku do kopce a po 20 metrech je cíl… celková délka cca 200 metrů, celkové převýšení cca 20 metrů ……..v mapě vyznačeno zelenou barvou

 

pro kategorii 11-14 let se běží ze začátku louky po rovince, kde na konci louky se odbočuje na sjezdovku do kopce a po 40 metrech je cíl… celková délka cca 300 metrů, celkové převýšení cca 25 metrů …….…..v mapě vyznačeno zelenou barvou

 

mapa závodů:

 

Přibližný časový harmonogram:

11:20-začátek akce                                                            

11:30-13:30 prezentace (děti 1-6 let prezentace do 11:50, děti 7-18 let prezentace do 12:20)

12:00-doprovodný závod dětí 1-6 let        

13:00-start dětí (13:00 holky 7-10 let, 13:05 kluci 7-10 let,13:10 holky 11-14 let, 13:15 kluci 11-14 let, 13:30 holky 15-18 let, 13:40 kluci 15-18 let)-v případě malého počtu stejných věkových skupin kluci a holky start společně                                        

14:00-start IZS ženy, IZS muži                                          

14:40-start Chlebovice ženy, Chlebovice muži (v případě malého počtu obou skupin muži Chlebovice a ženy Chlebovice start společně s veřejností v 15:00)                                             

15:00-start ženy veřejnost, muži veřejnost                                               

16:20-vyhlášení výsledků                                                 

16:40-tombola                                                                 

16:55-ukončení akce

17:30-spokojeni doma                                                     

 

Povrch tratě: asfalt 55%, přírodní terén 44%, železné schody 1%

 

Značení tratě: na asfaltové cestě bílou barvou nápisem CHK a bílými šipkami + nápisy Chlebovický krpál či zkratkou CHK na stromech, sloupech, plotech....

 

Ceny a vyhlášení:

                               pro 1.2.3.místo děti 7-10 let holky

                               pro 1.2.3.místo děti 7-10 let kluci

                               pro 1.2.3.místo děti 11-14 let holky

                               pro 1.2.3.místo děti 11-14 let kluci

                               pro 1.2.3.místo děti 15-18 let holky

                               pro 1.2.3.místo děti 15-18 let kluci

                               pro 1.2.3.místo IZS ženy

                               pro 1.2.3.místo IZS muži

                               pro 1.2.3.místo obyvatelky Chlebovic

                               pro 1.2.3.místo obyvatele Chlebovic

                               pro 1.2.3.místo veřejnost ženy

                               pro 1.2.3.místo veřejnost muži

                               pro nejrychlejšího závodníka Chlebovického krpálu - putovní pohár

                               pro nejpomalejšího závodníka Chlebovického krpálu

                               pro nejstaršího závodníka Chlebovického krpálu

                                

Vyhlášení vítězů proběhne na fotbalovém hřišti v místě startu a registrace hlavního závodu.

 

Registrace: letošní ročník se registruje pouze až při prezentaci

 

Prezentace: v den závodu 11.6.2017 na fotbalovém hřišti od 11:30 do 14:25 hodin

prezentace dětí 1-6 let od 11:30 do 11:50 hodin, prezentace dětí 7-18 let od 11:30 do 12:20 hodin, prezentace složek IZS a obyvatel Chlebovic od 11:30 do 13:45 hodin, prezentace veřejnost od 11:30 do 14:25 hodin . Každý závodník dostane číslo po zaplacení startovného. Po závodě číslo se vrací, dostáváte malou sladkost a překvapení. Při prezentaci všichni závodníci musí podepsat prohlášení o účasti v závodě na vlastní nebezpečí ( pro hlavní závod u účastníků mladších 18 let musí prohlášení podepsat také zákonný zástupce-buď si zákonný zástupce prohlášení napíše již doma ( př. DNE 1.6.2016 VE FRÝDKU-MÍSTKU: Já Jiří Novák (datum narození 1.1.1981), souhlasím s účastí mého nezletilého syna Jana Nováka(datum narození 1.1.2000) v hlavním závodě Chlebovického krpálu 2016. Toto prohlášení je možné také dopsat při prezentaci na formulář, který dostane každý účastník závodu).

 

Startovné: letošní ročník je zdarma, ve startovném bude zahrnuto pití, malá sladkost, překvapení a startovní číslo 

 

Tombola: po skončení závodu a vyhlášení výsledků proběhne tradiční losování tomboly (cca 11 dárků od partnerů)

 

Parkování: parkování možno u fotbalového hřiště, u kostela, u domu včelařů, na ulici Příborské nebo ulici Ke kotlině. Do Chlebovic jezdí také městská hromadná doprava linka č. 5 nebo také příměstské linky.

 

Šatny: šatny pro převlečení budou k dispozici na fotbalovém hřišti, šatny nebudou hlídány- za veškeré věci tudíž neručíme, sprchy jsou k dispozici. Cedulí bude členěno mužská a ženská část.

 

Restaurace: nabízí se přímo na fotbalovém hřišti, alko, nealko, a nějaké sladkosti

 

Pravidla a ostatní info: Závodí se v běhu do vrchu. Závodníci startují v kategorii dětí v počtu do 10 běžců a ostatní kategorie startují do počtu 20 běžců, pokud pořadatel neurčí jinak ( ročník 2014,2015,2016 se dětské kategorie kluci a holky spojovali, IZS běželi zvlášť, obyvatelé Chlebovic běželi společně s veřejností). Běží se bez jakékoliv dopomoci (nejsou povoleny ani hole). Závodník je povinný mít na sobě viditelně umístěné startovní číslo a to na přední části oblečení (na trikotu, na trenkách…). Závodník je povinný mít na sobě oblečení (trikot, dres…). Závodník je na lyžařské sjezdovce povinen běžet po vyšlapané stezce (dolů schází po kraji sjezdovky ve vysoké trávě, aby nebránil běžcům na trati - dejte si pozor na klíšťata z vysoké trávy, doporučujeme se doma po závodě prohlédnout). Pomalejší závodník musí uvolnit cestu rychlejšímu závodníkovi (platí především na rozhledně na úzkých schodech). Na rozhledně je závodník povinen po doběhu sejít rozhlednu a nezdržovat se zde zbytečně. Vedle rozhledny bude umístěný pitný režim. Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů. Závod se koná za plného silničního provozu a závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu. Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodů a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost, kdy při prezentaci podepisují prohlášení. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodech nebo jeho sledováním. V případě velmi špatného počasí si organizátor vyhrazuje právo zrušit závod a přeložit jej na jiný termín-informace o konání či nekonání bude den před startem tudíž dne 4.6.2015 na webových stránkách SK MPFM v aktualitách CHLEBOVICKÉHO KRPÁLU 2016 !!! Závod se běží na soukromých pozemcích, proto rádi vyhovíme majitelům v jejich požadavcích ohledně špatného počasí.  Pro kategorii CHLEBOVICE je nutné mít při prezentaci občanský průkaz, v kterém je uvedeno trvalé bydliště CHLEBOVICE (jinak závodník bude zařazen do kategorie VEŘEJNOST). Pro kategorii IZS je nutné mít u sebe služební průkaz nebo nějaký legitimační průkaz (jinak závodník bude zařazen do kategorie VEŘEJNOST). V případě různých kombinací např. obyvatel Chlebovic, který má 16 let a patří k dobrovolným hasičům si zvolí pouze jednu kategorii, v které bude závodit (není možné vyhrát více kategorií !!!). Hlavního závodu na vzdálenost 1500 metrů se nemohou zúčastnit běžci mladší 15 let (tohoto závodu se mohou zúčastnit děti ve věku 15-18 let, avšak budou zařezeni do kategorie VEŘEJNOST). Zkrácený hlavní závod na vzdálenost 1100 metrů je určen pouze pro děti ve věku 15-18 let. Při předání cen je nutné přebrat ceny osobně, jinak cena propadá pořadateli. V tombole pokud nebude přítomný výherce losuje se další výherce.

 

Fotky: fotografů bude opět dosti na pořizování krásných snímků (pro další fotografy, kteří by rádi sdíleli své nafocené díla ze závodu, nechť pošlou odkaz na email klubu (skmpfm@seznam.cz).

 

Partneři akce: AK SPORTOVNÍ TROFEJE, BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, CHLEBOVICKÉ BRAMBORY, HANNAH SPORTOVNÍ ODĚVY PEKSOVÁ, HUDY FRÝDEK-MÍSTEK, INSTALATÉRSTVÍ ŠEVČÍK, JUMP SPORT, MĚSTSKÁ POLICIE FRÝDEK-MÍSTEK, MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY, MPM QUALITY, PEKAŘSTVÍ KOLÍNEK, SH TENNIS TEAM, SPORTPLEX, STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, TISKÁRNA KLEINWACHTER, VČELÍ OBCHŮDEK CHLEBOVICE, VINOTK KUBALOVÁ, ZÁCLONY LINDOVSKÁ. ZPRAVODAJ RM, WM GROUP TRADE S.R.O.