Organizační struktura SK MPFM pro rok 2017:

 

předseda SK MPFM Mgr. David Belej

místopředa SK MPFM Aleš Ondruch

 

předseda fotbalového oddílu SK MPFM strž. Jan Verlík

předseda turistického oddílu SK MPFM strž. Bc. Rostislav Pitřík