Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek má v plánu uspořádat několik sportovních akcí, které se budou odvíjet od dotací města Frýdku-Místku, od dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od dotací z nadačních fondů, od sponzorů, od dárců atd.....

    Cílem bude uspořádat sportovní akce v různých sportovních odvětvích, které budou určeny: pro členy SK MPFM, pro širokou veřejnost různého věku (pro děti i dospělé), pro složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS,MP, ...) a pro firmy.